คิวอาร์โค้ด เว็ปไซต์

                       วันพุธ ที่ ๒๙  พฤษภาคม   ๒๕๖๗  มีพิธีสวดบูชาพระราหู ชมรูปภาพได้ที่กระดานข่าว   วันพุธ ที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๗ เชิญเข้าร่วมพิธีสวดเสริมมงคลชีวิต สวดเจริญพระพุทธมนต์ สวดคาถาบูชานพเคราะห์ และ ช่วยกันแชร์ คิวอาร์โค้ด เว็ปไซต์ ด้วย