วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปี 2567 ตรงกับ วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2567 นี้ วัดขุนจันทร์ ขอเชิญท่านทั้งหลาย ร่วมฟังพระธรรมเทศนา และ เวียนเทียนรอบอุโบสถ ในเวลา 19.00 น.

คิวอาร์โค้ด เว็ปไซต์

                       วันพุธ ที่ ๒๙  พฤษภาคม   ๒๕๖๗  มีพิธีสวดบูชาพระราหู ชมรูปภาพได้ที่กระดานข่าว   วันพุธ ที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๗ เชิญเข้าร่วมพิธีสวดเสริมมงคลชีวิต สวดเจริญพระพุทธมนต์ สวดคาถาบูชานพเคราะห์ และ ช่วยกันแชร์ คิวอาร์โค้ด เว็ปไซต์ ด้วย