ประวัติความเป็นมาของวัด

วัดขุนจันทร์ หรือ วัดวรามาตยภัณฑสาราราม สร้างโดยพระยามหาอำมาตยาธิบดี(ป้อม อมาตยกุล) ต่อมาได้รับการทำนุบำรุงจากลูกหลานตระกูลอมาตยกุลเสมอมา พระยามหาอำมาตย์ (ป้อม) ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมัย ร.๑ ต่อมาในสมัย ร.๓ ได้โปรดเกล้าฯ ให้เป็นแม่ทัพขึ้นไปร่วมปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ในปี พ.ศ.2369 ได้ยกทัพไปปราบแล้วนำตัวเชลยเวียงจันทน์มามากมาย จึงคิดสร้างวัดขึ้นบนที่ดินสวนในคลองบางหลวงประมาณปี พ.ศ.2381 (นับถึงตอนนี้ก็ 176 ปี) เพื่อเป็นกุศลหลังเสร็จสิ้นสงครามนั้น ให้ชื่อว่าวัดขุนจันทร์ (คงเพราะตีเมืองเวียงจันทร์?) หน้าวัดหันไปทางคลองด่าน หลังวัดเป็นสวนผลไม้ ซึ่งปัจจุบันคือถนนเทอดไท วัดขุนจันทร์มีศิลปะออกแนวพม่า มีองค์หลวงพ่อโตพระคู่วัดที่อยู่รอดจากสงครามโลกครั้งที่ 2 วิหารหลวงพ่อหยกขาว พระพุทธไสยาส พระปางเสวยวิมุตติสุข (เอนนอน ไม่ใช่ปางไสยาสน์) คล้ายพระนอนที่วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่ พระพุทธบาทจำลอง พระราหู เหยียบฉ่ารักษาโรค ฝั่งตรงข้ามกันคือวัดปากน้ำ และวัดหมู หรือวัดอัปสรสวรรค์ มีสะพานโค้งสามารถเดินข้ามไปได้

หลวงพ่อโต วัดขุนจันทร์

อยู่อย่างยาก ดีกว่าลำบากเพราะไม่รู้จักพอ

ประหยัด อดออม จะดีกว่า

IMG_0300
สุขา สังฆัสสะ สามัคคี

ความพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะ นำมาซึ่งความสุข

โบสถ์-วัดขุนจันทร์
การเข้าวัดไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เกิดจากใจ ที่มีแต่กุศล

Going to the temple is not a coincidence, but it comes from a heart full of merit.

previous arrow
next arrow