พิธีสวดมนต์มหามงคล สวดเสริมบารมี สวดนพเคราะห์ สวดบูชาพระราหู 29 พ.ค. 2567

รูปเพิ่มเติมการจุดเทียนบูชาพระราหู และการสวดมนต์

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *