ภาพพิธีวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

ภาพพิธีในตอนกลางวัน  พระครูโสภณวรคุณ เจ้าอาวาส สักการะบูชาหลวงพ่อใหญ่ 

ภาพพิธีสวดในตอนกลางคืน วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ และผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *