รูปพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธสมบัติยาธิบาล ในโอกาสครบรอบการพระราชทานนามสกุล “อมาตยกุล” ๑๑๑ ปี

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *