ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดวรามาตยภัณฑสาราราม

พระครูสิริวัฒนาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
(รูปที่ ๑)

IMG_29791

พระครูสถิตวราทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดวรามาตยภัณฑสาราราม (รูปที่ ๒)