พิธีมหามงคล สวดเสริมบารมี สวดบูชานพเคราะห์ สวดบูชาพระราหู ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ภาพพิธีวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

ภาพพิธีในตอนกลางวัน  พระครูโสภณวรคุณ เจ้าอาวาส สักการะบูชาหลวงพ่อใหญ่  ภาพพิธีสวดในตอนกลางคืน วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ และผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

พระราหูย้าย ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ขอเชิญเข้าร่วมพิธี เวลา ๑๙.๑๙ น.

https://watkhunchan.com/wp-content/uploads/2023/09/Untitled-video-Made-with-Clipchamp-1.mp4 บทสวดพระราหู นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ) บทสวดพระราหู (กลางวัน) กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภพุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ บทสวดพระราหู (กลางคืน)กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภพุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ  …

ประชาสัมพันธ์ การเข้าพิธี สวดเสริมบารมี เสริมมงคลชีวิต วันพุธ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๑๙ น.

|

เชิญร่วมเข้าพิธีสวดเสริมบารมี เสริมมงคล ประจำเดือนสิงหาคม เวลา ๑๙.๐๙ น. วัดขุนจันทร์

|

เชิญร่วมพิธีสวดบูชาพระราหู วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๙ น.

สวดพระราหู สวดพระราหู น้ำมนต์ น้ำมนต์ น้ำมนต์

วัดวรามาตยภัณฑสาราราม (ขุนจันทร์)

กิจกรรม วันวิสาขบูชา  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  เชิญร่วมสวดมนต์   ฟังพระธรรมเทศนา และ เวียนเทียน ในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรม วันไหว้ครู โรงเรียนวัดขุนจันทร์ พระครูโสภณวรคุณ เจ้าอาวาสมอบทุนการศึกษา

|

ร่วมพิธีมหามงคล สวดเสริมดวงชะตาชีวิต เสริมบารมี สวดบูชานพเคราะห์ พระราหู ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๙-๒๑.๐๐ น.