เสนอวัดในแขวงปกครองคณะสงฆ์ตลาดพลู ประกอบด้วย ๑. วัดใหม่ยายนุ้ย ๒. วัดวรามาตยภัณฑสาราราม (ขุนจันทร์) ๓ วัดบางสะแกนอก ๔. วัดบางสะแกใน ๕. วัดกันตทาราราม