ร่วมเข้าพิธีมหามงคล สวดเสริมชะตาชีวิต สวดเสริมบารมี สวดบูชานพเคราะห์ สวดบูชาพระราหู ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๙-๒๑.๐๐ น.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *