วัดวรามาตยภัณฑสาราราม (ขุนจันทร์)

กิจกรรม วันวิสาขบูชา  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

เชิญร่วมสวดมนต์   ฟังพระธรรมเทศนา และ เวียนเทียน ในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรม วันไหว้ครู โรงเรียนวัดขุนจันทร์

พระครูโสภณวรคุณ เจ้าอาวาสมอบทุนการศึกษา

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *